Skive nr. 245 - 26. august 2017

Tidl. Generalsekretær
Jens Witthøfft Nielsen

 

Generalsekretær
Jens Witthøfft Nielsen
26. august 2017


Bemalet træskive med påsat ring, stykker af brudt træ samt indmalet sand.
Skiven viser et åbent vindue med udsigten til Kronborg, mens lyset stråler ind ad vinduet og symboliserer på én gang indsigt og udsyn.
Omkring dette motiv er en række symboler, der viser fuglekongens familie og virke
 

 

Fuglekongen 2017-2018Tidl. Generalsekretær Jens Witthøfft Nielsen, født 1945 og opvokset i Helsingør.

Han blev student fra Helsingør Gymnasium, hvorfra han gik direkte i Søværnet for at blive uddannet til søofficer.

Han blev udnævnt i 1967, og det blev til 20 år i Søværnet - heraf otte år i sejlende tjeneste, primært ubåde og inspektionsskibe. I de øvrige tolv år arbejdede han i forskellige stabe med kolleger fra de øvrige værn samt mange civile. Det medførte mange rejser, konferencer og kurser i stort set hele
NATO-området.

Det var dette udadrettede og civilt prægede arbejde, der førte til, at han i 1987 blev tilbudt stillingen som generalsekretær i Dansk Samvirke – nu Danes Worldwide – der er foreningen for danskere bosat i udlandet. Han blev samtidig skoleleder for Den Danske Sommerskole og var ansvarlig for opstart og udvikling af et fjernundervisningsprojekt for danske børn i udlandet. For sit arbejde for danske familier i udlandet fik fuglekongen i 2009 tildelt ridderkorset.

Fuglekongen, der valgte at gå på pension i 2010, siger om sit forhold til Kronborg:
”På en særlig måde har Kronborg været en form for forankringspunkt i mit liv. Da jeg var barn, kom jeg ofte på Kronborg sammen med min farfar, der forestod murerarbejdet på Slot og Kaserne. Senere, da jeg kom i Søværnet, fik udtrykket ”Med Kronborg om styrbord” en ganske særlig klang, når jeg kunne kigge ind til Helsingør og næsten se vores hus. Og da jeg kom til Dansk Samvirke var foreningens logo faktisk et billede af Kronborgs flagbastion og fyrtårn, ligesom Riddersalen var Dansk Samvirke/Danes Worldwides mødested for de årlige stævner.


SkivenKronborg er for de, der rejste ud og de, der fik Kronborg om styrbord på vejen hjem også en slags symbol på udsyn og indsigt. Dette har kunstneren Peter Eichen vist ved at vise udsigten til Kronborg gennem et åbent vindue hvor også lyset strømmer ind.

Da cirka halvdelen af fuglekongens arbejdsliv skete i Søværnet og den anden i Danes Worldwide har kunstneren valgt at symbolisere dette ved søværnets anker, Dansk Samvirke / Danes Worldwide (jordklode m. DK) samt ridderkorset.

Fuglekongens familie og specielt hans hustru Anne har betydet meget for hans liv og udvikling. Omkring hele hans engagement i undervisning har Anne været en uvurderlig sparringspartner, samtidig med hun passede familien, når han rejste både for forsvaret og siden for foreningen. Dette har Peter Eichen valgt at vise gennem viadukten med Initialer på Anne og familiens to døtre i hjerter på bropillerne, ligesom den trappe op til A (for Anne), viser den vej de er gået sammen og som fører videre.
 
Den Danske Sommerskole og især det fjernundervisningsprogram, som blev udviklet til danske børn bosat i udlandet har været et rigtigt hjertebarn, der blev meget værdsat. Dette har kunstneren valgt at symbolisere ved kundskabens trappe, hvor man finder bogstaverne Æ, Ø og Å, som er de vanskeligste bogstaver, når man i udlandet skal arbejde med dansk.

Gennem kontakten bemærkede Peter Eichen at fuglekongen og hans hustru spillede golf, og han har derfor vist et vindue med golfflag i baggrunden.

Kunstneren har valgt at vise hav, himmel og sand (brugt i malingen) som symboliserer centrale elementer i fuglekongens liv ligesom lyset og blå farver er gennemgående i billedet.


KunstnerenPeter Eichen, født 1962

Startede som bladtegner for Dansk Ornitologisk Forening som 15 årig og tegnede efterfølgende for diverse blade og tidsskrifter. Efterhånden overtog maleriet illustrationsarbejdet og i 1990 debuterede han med sin første separatudstilling.
 
Siden har han udstillet løbende ved bl.a. følgende udstillinger:
Kunstnernes efterårsudstilling • Horsens kunstgalleri • Cobra-rummet ved Sofienholm • Hvidovres censurerede udstilling • Muséum Longwy-haut (Frankrig) • Fuglsanghus • TV-byens udstillinger • Husets udstillinger • Galleri Studie 1& 2 • Kulturspinderiet -Galleri Strandgade • Galleri Gykkenheim • Galleri Uggerby samt en lang række udstillinger for kunstforeninger.

Om sit brug af påsatte træstykker med brudflader i sin kunst siger Peter Eichen:

”I forbindelse med mit kunstneriske syn på det, der kan synes i retning af nedbrud. Ja så ligger det i hele min tilgang til det at male, at Jeg er fascineret af modsætninger. Dels i arbejdsprocessen, hvor Jeg ønsker en stramhed der brydes af tilfældighed. Billedet må ikke være så låst at det ikke overrasker mig selv også. Det skal så at sige skubbe til de to poler der ligger mellem stramhed og tilfældighed. I materialevalg vælger Jeg også ud fra løs og fast form, og tilskynder patina som en del af fortællingen, derfor vælger Jeg af og til, at det, der ligner nedbrud bliver en del af udtrykket. Det er nok svært at komme det nærmere. Så skulle det da lige være, at jo ældre man bliver, jo mere må vi jo trække på det smukke i forfaldet.”