Skive nr. 245- 5. december 2016

Jubilæumsskiven

Helsingør kongelig privilegerede Skydeselskab

1766 - 5. december - 2016
 

Bemalet træskive med symbolerne for selskabet

Jubilæumsskiven
Jubilæumsskiven er malet af kunstmaler Henrik Bloch og skænket af broder Kaj Hvolgaard, som ved afsløringen fortalte om skivens motiver. Den tager udgangspunkt i en skydeskive, hvor den røde plet omkranset af en grøn cirkel markerer skydeselskabets farver. Fuglekongens flotte kæde ligger rundt om centrum, og ovenover er Kong Christian VIIs monogram. Det var den da 17-årige enevældskonge, der i 1766 underskrev skydeselskabets konvention.
Ud fra skivens midte stråler symbolerne for de aktiviteter, der har båret skydeselskabet igennem et kvart årtusind. Først den kronede papegøje, som der skydes til hvert år den sidste lørdag i august, hvor den nye fuglekonge vælges. De dansende par markerer årets store fester, hvor brødrenes damer er midtpunktet.
Malmkanonen repræsenter de kanoner, selskabet fik støbt i Frederiksværk i 1791, og som bliver brugt ved Kongefugleskydningen. To af kanonerne gav skydeselskabet som gave til Kong Frederik den niendes 60 års fødselsdag i 1959, og de står nu i haven bag residenspalæet på Amalienborg.
Hver torsdag aften i vinterhalvåret møder et stort antal brødre til kortspil, billard og terningspil af forskellig art, og til festerne er den røde løber lagt ud ved indgangen til selskabets markante domicil på Stengade 46. Der bliver ikke alene skudt med gevær til Kongefugleskydningen men også med luftgevær på fire skydeaftener, som om vinteren gennemføres i selskabets store festsal.
Under de mange symboler står selskabets valgsprog siden 1766:


LA GLOIRE EST LA RÉCOMPENSE

– ÆREN ER BELØNNINGEN.
 

Kunstneren


Kunstmaler Henrik Bloch er uddannet på Kunstakademiet hos professorerne Axel Jørgensen, Vilhelm Lundstrøm og William Scharff. Han udstillede i en årrække i Den Fries Udstillingsbygning og har hvert år siden 1971 haft separat udstilling i Helligåndshuset på Strøget.
Udover en meget stor produktion af malerier fra en række lande har Henrik Bloch malet mange teaterdekorationer og kostumeudkast til Det kgl. Teater, Odense Teater og Pantomimeteatret.
Kostumerne til Sylfiden har været anvendt i Royal Opera House, London, Zürich Operaen, Schweiz, og Den Finske National Opera, Helsinki. Han har endvidere malet plakater til Det Kgl. Teater, Odense Teater og Dyrehavsbakken, ligesom han er repræsenteret på Teatermuseet samt i Det kgl. Kapels malerisamling.


Henrik Bloch har foruden jubilæumsskiven og Kaj Hvolgaards fuglekongeskive i 2006 malet to skydeskiver til Det kongelige københavnske Skydeselskab og Danske Broderskab på Sølyst.