Skive nr. 242 - 30. august 2014

Revisor Keld Scharling

30. august 2014
Keld Scharling

Bemalet træskive med billede af
fuglekongens bolig.
Under billedet er gengivet logoer for nogle af de institutioner, som har haft betydning for fuglekongen.
Endelig er gengivet selskabets fuglekongekæde.
 

Fuglekongen 2014-2015Keld Scharling er født i Roskilde i 1945, men flyttede til Slagelse i 1946, hvor han havde sin opvækst, og blev student fra Slagelse Gymnasium i 1964. Den fortsatte uddannelse foregik på CBS (Handelshøjskolen i København) som cand. merc. aud. i 1971 og herefter ansat i revisionsfirmaet Revisorgruppen. Studerede i 1972 og 1973 ved University of Wisconsin, USA, til MBA.


Ansat i Revisorgruppen igen 1973 til 1979, og tog i 1979 eksamen som statsaut. revisor. Fra 1979 ansat i Centralanstalten for Revision, og blev i 1985 optaget som indehaver. Firmaet fusionerede i 1989 med C. Jesperson og tog navnet KPMG, som det danske led af den internationale revisionskæde KPMG. Fra 1979 til 2008 var han censor og eksaminator ved revisoreksamen og medlem at revisorforeningens Responsumudvalg. I 2010 udtrådte han af revisionsfirmaet.


Siden 1986 har fuglekongen været bosat i Humlebæk og blev 10. februar 2003 medlem af skydeselskabet proponeret af arkitekt John Krönlein og skotøjshandler Henrik Mohr.Skiven
Skiven gengiver noget af den verden, der har været med til at forme fuglekongens liv. Øverst er gengivet en del af fuglekongens bolig, som siden 1986 har været det centrale omdrejningspunkt i tilværelsen. Nedenunder er gengivet ”livets landevej” med væsentlige logoer for hændelser for fuglekongen. Det første er byvåbnet for Slagelse kommune, hvor fuglekongen voksede op. Det er også det billede, som han ser fra sine vinduer i sommerhuset. Det andet er logoet for University of Wisconsin, hvorfra han fik sin MBA, en uddannelse som har været betydningsfuld for hans professionelle virke. Dernæst logoet KPMG der repræsenterer det revisionsfirma, hvor fuglekongen havde sit daglige virke gennem mere end 30 år. Efter den professionelle karriere gik fuglekongen som frivillig ind i Røde Kors, hvor han er formand for Røde Kors i Hovedstaden. Endelig er medtaget fr. Justitia. Fuglekongen har aldrig læst jura, men der er ingen tvivl om, at hans daglige omgang og påvirkning fra jurister har været med til at forme hans adfærd.


Endelig er motiverne omkranset af skydeselskabets fuglekongekæde, der blev skabt af kunstmaleren Mads Stage i 1985, efter at selskabets oprindelige kæde ved et tyveri forsvandt.

 

Kunstneren

 


Billedkunstneren Gert Brask, født 1946 på Bornholm, er bosiddende i Villa Hygge i Espergærde. Han anvender også navnet Gert Brasque og arbejder med maleri, grafik, skulptur og installation, er medlem af kunstnersammenslutningerne Cirrus og Blå Sekvens samt Billedkunstnernes Forbund. Han har i de sidste 40 år udstillet på talrige gallerier og udstillingssteder i ind- og udland, siden sin debut på Kunstnernes Efterårsudstilling på Den Frie. I det nordsjællandske område har han i årene 1990-2006 udstillet adskillige gange på Marienlyst Slot, og i 2008 opførte han sin store installation Arven på Kronborg Slot, hvor den i forbindelse med udstillingen Arvestykker kunne ses i fire måneder henover sommeren.
 

Hans pertentligt malede billeder kan karakteriseres som fabulerende, metafysiske og surrealistiske. Den lakerede overflade bryder han til tider med stentøjsfigurer, stof og rustent jern, som han indsætter i den blanke billedflade.  
 

Mona Faye fra Marienlyst Slot skriver: "En forunderlig blanding af drøm og virkelighed karakteriserer Gert Brask's kunst, og hos ham er fantasien den sande virkelighed, og den poetiske følelse hersker over al snusfornuft. Han er en ægte romantiker, og han har sans for det gådefulde - alt er forunderligt og uvirkeligt".