Skive nr. 144 - 9. juli 1901

Consul, Kjøbmand
Erik Friisenberg Monrad

IX. VII. MCMI.
Erik Friisenberg Monrad.
Anima sana in corpo sano.


Et rødt våbenskjold, Som ved en tværbjælke er delt i to felter, hvori en halvmåne og et hjul bærer et hjelm, hvorpå Står to vesselhorn.