Skiverne

Skivefonden

1766-1799

1800-1849

1850-1899

1900-1949

1950-1999

2000-

Æresskiven

 

 

 

 webmaster    
Copyright Team Hvolgaard

 

Skiverne

Vi arbejder med sider - men kig bare inden for alligevel - du ser hurtigt hvor langt vi er nået :-)

Skiverne fortæller historien om udviklingen ikke alene i selskabet, men også i samfundet.

Selskabet er i besiddelse af 237 skiver (tom 2009). En del skiver er blevet ødelagt ved forskellige brande, specielt ved branden  i 1849 gik mange skiver tabt.

Der har været år, hvor man ikke har afholdt kongefugleskydning af forskellige årsager: Pga. krig (1848,1849, 1863,1864,1939-1944). Pga. prisernes himmelflugt 1813, og uklart af hvilke grunde 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1916(jubilæumsår), 1918, 1923, 1925, 1927.

Der findes nu fire forskellige typer:

Jubilæumsskive

I forbindelse med selskabets jubilæer er der ophængt en jubilæumsskive

Dommerskive     

I staren var der også dommere, som afgik en ad gangen hvert tredie år, En skik der ophørte i 1832, hvorfor den sidste dommerskive er fra 1831.

Fuglekongeskive

Sidst, men sandelig ikke mindst, er der Fuglekongens skive. Fuglekongen lader en skive ophænge ved afslutningen af hans embedsperiode. Skiven er en personlig beskrivelse af Fuglekongen. Retningslinjerne er primært begrænset til skivens størrelse (kongelige skiver har en krone monteret oven på skivens top).

I sagens natur, er det kun brødre der kan blive Fuglekonge, men som et kuriosum kan nævnes at Lovisa Augusta, Struensees datter med dronning Caroline Mathilde, var faktisk udnævnt til Fuglekonge i 1830.

 

- og nu er der en fjerde type:

Æresskiven

Kenno Pedersen, 2018

Steen Bøgh Johannesen, 2022

 

 

 

Oversigt over alle skriverne